Domů Obsah

Reference
 

 

Profil
Výrobky
Možnosti
Reference
Kontakty


2005

 • AXIS s.r.o., Hradec Králové
  • Dodávka ocelového zásobníku, cyklonu a dílů reaktoru

   

 • LURGI-Oel-Gas-Chemie GmbH, Frankfurt am Main
  • Dodávka nerezových a ocelových nádob a aparátů o objemu 1-18 m3

   

 • CHEMOPROJEKT a.s., Praha (SETUZA a.s., Ústí n.L.- projekt Oleochemie-výroba glycerinu)
  • Montáž aparátů a potrubních tras, částečná dodávka aparátů

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH Hamburg
  • Dodávka kondicionérů, rozdělovačů, hřídelí a dalších ocel. a nerez. aparátů

   

 • CIMBRIA SKET GmbH, Magdeburg
  • Dodávka nerezových procesních nádob

   

 • Pivovar SVIJANY s.r.o.
  • Výstavba Spilky - dodávka a montáž nerezových kvasných kádí, vč. technologických potrubních rozvodů, kvasničné hospodářství
  • Výstavba ležáckého sklepa - dodávka a montáž nerezových tanků o objemu 63 m3

2004

 • KOVOPROJEKTA a.s., Brno (Spolchemie a.s., Ústí n.L.)
  • Dodávka nerezových dvoupl. zásobníků 50m3 a 100m3 a tanku produktu 500m3

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH Hamburg
  • Dodávka 10 ks Kondicionérů (Subdodávka do Ruska)
  • Dodávka nerezových aparátů - kristalizátor, dezodorizer a další nádoby s vestavbou (Subdodávka do Ruska)

   

 • CUTISIN s.r.o. (Jilemnice)

  • Dodávka a montáž nerezových míchaček kolagenní hmoty

   

 • SETUZA a.s., Ústí n.L.

  • Dodávka a montáž výsypky pod extraktor (SETUZA a.s., Olomouc)

   

 • Pivovar ZUBR a.s., Přerov

  • Dodávka a montáž zařízení pro uchovávání a rozmnožování pivovarských kvasnic - kvasničné hospodářství

   

 • Pivovar LITOVEL a.s.

  • Dodávka a montáž zařízení pro uchovávání a rozmnožování pivovarských kvasnic - kvasničné hospodářství

   

 • VITANA a.s.,  Byšice

  • Dodávka autoklávu


2003

 • ATEKO Hradec Králové (Šen-Tchou, Čína)
  • Dodávka 2 ks expandérů
  • Dodávka 2 ks tlakových napájecích nádrží 150 m3

   

 • INTECHA s.r.o., Praha (Chemopetrol a.s., Litvínov)

  • Dodávka aparátů pro výrobu naftal. koncentrátu:- kolony, sekund.kondenzátory, předehřívače,dochlazovače, chladiče, zásobníky

   

 • PROFIMONT, k.s. (Hradec Králové)

  • Dodávka dvouplášťových nádrží ( 100 m3 + 40 m3  )

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH Hamburg

  • Dodávka Stripper-Trockner-Kűhler-u (Subdodávka do Brazílie)

  • Dodávka 2 ks Vakuumstripperů 3/4000 (Subdodávka do USA)

  • Dodávka Vakuumstripperu 2/2500 (Subdodávka do Francie)

  • Dodávka Vakuumstripperu  3/2200/2/3200 (Subdodávka do Číny)

   

 • Umoe Schat-Harding As, Norsko

  • Dodávka dvouplášťových nádrží

   

 • BOHEMIA SEKT, a.s.

  • Dodávka a montáž 4ks nerezových tanků o objemu 60m3

   

 • PIVOVAR Litovel a.s.

  • Rekonstrukce Spilky – dodávka a montáž 11ks nerezových kvasných kádí, vč. technologických potrubních rozvodů

   

 • LUKR s.r.o., Plzeň (Sazka Arena Praha)
  • Dodávka nerezových tanků na pivo

2002

 • AIR PRODUCTS, a.s. (Chemopetrol a.s., Litvínov)

  • Dodávka zásobníků na kyslík

   

 • DIPEZ spol. s r.o. , Brno (SETUZA a.s.)

  • Částečná rekonstrukce dopravních cest v lisovně Olomouc

  • Rekonstrukce chlazení v provozu mastných kyselin – dodávka a montáž čpavkových výparníků

   

 • EBNER GmbH , SRN (Glanzstoff Bohemia s.r.o.)

  • Dodávka a montáž nerezových nádob a aparátů

   

 • ECS Elastomer Compounding, s.r.o.  (Cheb)
  • Dodávka a montáž válečkových a pásových dopravních tratí – subdodávka pro výstavbu nové výr. linky

   

 • GLANZSTOFF Bohemia s.r.o. (Lovosice)
  • Dodávka nerezových tlakových zásobníků

   

 • KVT Graz, GmbH , Rakousko
  • Dodávka spalovací komory (subdodávka do Británie)

   

 • NESTLÉ Česko a.s.
  • Dodávka nerezové míchačky na čokoládové máslo

   

 • PROFIMONT k.s. Hradec Králové
  • Dodávka pogumované nádrže 50 m3

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH Hamburg
  • Dodávka ocelových aparátů

   

 • USF Surface Preparation, s.r.o. , Praha (pro ZVVZ a.s. Milevsko)
  • Dodávka válečkových dopravních tratí k tryskacímu zařízení

   

 • BOHEMIA SEKT, a.s. (Starý Plzenec)
  • Dodávka vymrazovacího tanku na sekt
  • Dodávka a montáž potrubních rozvodů v rámci výstavby haly kvasných tanků

   

 • Pivovar LITOVEL a.s.
  • Rekonstrukce Spilky – dodávka a montáž 17 ks nerezových kvasných kádí, vč. technologických potrubních rozvodů

   

 • BERNARD, rodinný pivovar v Humpolci

  • Zařízení pro úchovu a dávkování kvasnic dodávka a montáž nerezových tanků, vč. technologických potrubních rozvodů


2001

 • DIPEZ s.r.o., Brno (SETUZA a.s.)
  • Stavba „Obnova Extrakce a Lisovny v a.s.  SETUZA“ –  kompletní  montáž technologie, včetně částečné dodávky strojů a zařízení  neobsažených  v dodávce KRUPP

   

 • ECS Eleastomer Compounding s.r.o.
  • Modernizace výrobní linky – dodávka a montáž pásových dopravních tratí a speciálního   kyvadlového  skládacího zařízení

   

 • MONROE Czechia, s.r.o. (Hodkovice nad Mohelkou)
  • Výstavba skladu olejů – dodávka a montáž dvouplášťových zásobníků

   

 • PROFIMONT k.s., Hradec Králové
  • Dodávka nádrže 800 m3 v dílech

   

 • PROCTER & GAMBLE a.s. (Rakovník)
  • Dodávka zásobníků vzduchu

   

 • SETA Diesel, a.s. (Litvínov)
  • Dodávka stojatého zásobníku na benzín 95m3

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH Hamburg
  • Dodávka ocelové stripovací kolony, nerezového desodoriseuru a dalších nádob s míchadly, ocelových a nerezových aparátů (Subdodávky do Švýcarska)

   

 • Umoe Schat-Harding As, Norsko
  • Dodávka ocel. konstrukcí zdvih. zařízení pro lodě

2000

 • HP Pelzer, s.r.o. (Žatec)

  • Dodávka a montáž pásových dopravníků vč. násypek se šnekem

   

 • KVT Graz, GmbH , Rakousko

  • Dodávka nerezové spalovací komory

   

 • PALMA a.s.  Bratislava (Bratislava)

  • Dodávka a montáž bělících kotlů

   

 • ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH, (SETUZA a.s.)

  • Dodávka a montáž hlavních aparátů pro „Obnovu Extrakce a Lisovny“ v a.s. SETUZA – tj. EXTRAKTORU a TOUSTERU

   

 • Korunní pivovar, s.r.o. Litoměřice (Litoměřice)

  • Oprava scezovací kádě

   

 • COLA – TRANSPORT, s.r.o. (Plzeňský Prazdroj a.s.)

  • Dodávka autocisteren na rozvoz piva


1999

 • DIPEZ spol. s r.o., Brno (SETUZA a.s.)
  • Stavba „Odsíření energetické centrály a.s. SETUZA“ –  částečná  dodávka (absorber, sila, spalinovody vč. trojc. klapky) a kompletní montáž strojně technologické části stavby

   

 • CHEPOS Engineering, s.r.o. (Spolchemie a.s., Ústí n. L.)
  • Dodávka ocelových a nerezových dvouplášťových zásobníků pro akci „Sklad ropných látek“

   

 • PALMA a.s.  Bratislava (Bratislava)
  • Dodávka a montáž bělících kotlů

   

 • PROFIMONT k.s., Hradec Králové
  • Dodávka šnekových, korečkových a pásových dopravníků  (určeno pro DIAMO s.p., Stráž p. Ralskem)

   

 • SINDAT Engineering, s.r.o.
  • Dodávka tlakových ocelových zásobníků

 

 • VITANA a.s.,  Byšice
  • Dodávka  nerezových  sušících  komor, nerezové odparky a dalších nerezových aparátů a zásobníků

   

 • Jihočeské pivovary, a.s. , Č. Budějovice (Pivovar SAMSON)
  • Nová filtrace – dodávka nerezových tanků

1998

 • CUTISIN s.r.o. (Jilemnice)
  • Dodávka a montáž nerezových míchaček kolagenní hmoty

   

 • INTECHA s.r.o., Praha (Chemopetrol a.s., Litvínov)
  • Dodávka aparátů a zařízení.

   

 • PALMA a.s.  Bratislava (Bratislava)
  • Dodávka a montáž bělících kotlů

   

 • SETUZA a.s., Ústí n.L.
  • Dodávka a montáž aparátů (podavače mýdla)
  • Rekonstrukce v provozu práškárny, dodávka destičkových a pásových dopravníků

   

 • ŠKROBÁRNA Brno, a.s.  (Brno)
  • Dodávka tlakových rozpouštěcích aparátů na vodní sklo, s rotačním pohybem

   

 • UNILEVER – PTZ Nelahozeves, a.s.
  • Dodávka a montáž strojně-technologické části akce „Vakuový sušič“

   

 • VITANA a.s.,  Byšice
  • Dodávka autoklávu

   

 • Královský pivovar Krušovice, a.s. (Krušovice)
  • Dodávka a montáž technologických nádob  pro akci „Úpravna vody – II. Etapa“, včetně potrubních rozvodů
  • Dodávka autocisterny na rozvoz piva do restaurací

   

 • COLA – TRANSPORT, s.r.o. (Plzeňský Prazdroj a.s.)
  • Dodávka autocisteren na rozvoz piva

1997

 • CUTISIN s.r.o. (Jilemnice)
  • Dodávka a montáž nerezových míchaček kolagenní hmoty

   

 • INTECHA s.r.o., Praha (Chemopetrol a.s., Litvínov)
  • Dodávka zásobníků na chemikálie.

   

 • LINEA Nivnice, a.s.
  • Dodávka a montáž potrubních rozvodů pro novou výrobní linku

   

 • LR Energi  AS , Dánsko (TERMO Děčín)
  • Dodávka a montáž akumulačních nádrží pro kogenerační jednotku v Děčíně

   

 • PROCTER & GAMBLE a.s. (Rakovník)
  • Dodávka aparátů: kondenzační chladič, předehřívač vzduchu, filtr plynu

   

 • ŠKODA TS, s.r.o.
  • Dodávka nerezových nádrží na kondenzát

   

 • UNILEVER – PTZ Nelahozeves, a.s.
  • Dodávka a montáž nerez. Varného kotle na mýdlo

   

 • Plzeňský Prazdroj a.s. (Plzeň)
  • Dodávka autocisteren na rozvoz piva do restaurací

   

 • Pivovar Steiger Vyhne (Vyhne – Slovensko)
  • Dodávka a montáž zařízení pro uchovávání a rozmnožování  pivovarských  kvasnic. Propagační stanice a kvasničné hospodářství

 

Naposledy změněno: 25.04.2005