Tato stránka nebude ve finální verzi existovat. Je tu pouze pro přehled, jak se WEB vyvíjel.

12.02.2005 Přizpůsobena navigace pro stránku Conveyors
Doplněny reference (Cross-refference list) 2002, 2001, 2000
Anglická verze WEBu včleněna do české verze
 
10.02.2005 Opraveny odrážky v sekci Možnosti
Přizpůsobena navigace pro stránku Apparatus
Přizpůsobena navigace pro stránku Machines
Doplněna stránka Kontaktů (Contacts) v anglické verzi
Doplněny reference (Cross-refference list) 2004, 2003
 
19.01.2005 Doplněna stránka Aparáty (Apparatus) v anglické verzi
Doplněna stránka Stroje (Machines) v anglické verzi
Doplněna stránka Dopravníky (Conveyors) v anglické verzi
Doplněna stránka Mobilní cisterny (Mobile tanks) v anglické verzi
Doplněna stránka Možnosti (Production scope) v anglické verzi
Přejmenovány související tlačítka a záhlaví stránek
 
18.01.2005 Doplněna stránka Výrobky  (Our products) v anglické verzi
Doplněna stránka Nádoby  (Vessels) v anglické verzi
Přejmenovány související tlačítka a záhlaví stránek
 
17.01.2005 Doplněna stránka Profil (Company Profile) - Současnost (At present) v anglické verzi
Doplněna stránka Profil (Company Profile) - Historie (History) v anglické verzi
Doplněna stránka Profil (Company Profile) - Kde jsme (Map) v anglické verzi
Přejmenovány související tlačítka a záhlaví stránek
 
16.01.2005 Doplněna stránka index v anglické verzi
Přejmenovány související tlačítka a záhlaví stránek
 
25.11.2004 Doplněn FAX společnosti na hlavní stránce
 
15.11.2004 Doplněn text na stránku Výměníky
 
11.11.2004 Dokončena stránka Šnekové dopravníky
Dokončena stránka Elevátory
Doplněno počítadlo přístupů na stránku Index
Doplněn obrázek mapky Najdete nás
Doplněny obrázky do Tlakových nádob
Doplněny obrázky do Netlakových nádob
Doplněny obrázky do Skladovacích nádob dvouplášťových
Doplněny obrázky do Kolon
Doplněny obrázky do Stripperů
Doplněny obrázky do Aparáty ostatní
Doplněny obrázky do Míchaček
Doplněny obrázky do Termizátorů a ztužovačů
Doplněny obrázky do Stroje ostatní
Doplněny obrázky do Mobilních cisteren
Doplněny obrázky Pásových dopravníků
Doplněny obrázky Válečkových tratí
Doplněny obrázky řetězových dopravníků
Doplněny obrázky Doplňkových zařízení dopravníků
 
08.11.2004 Pokusně vloženy některé obrázky produktů
 
07.11.2004 Doplněny Reference od roku 2002 do 1997
Reference sloučeny a vloženy bez dělení na skupiny
Doplněna a dokončena stránka Možnosti
 
06.11.2004 Doplněn text na stránce Aparáty
Doplněny Reference do roku 2003 včetně
 
28.10.2004 Pozměněn formát stránky Index
Doplněn text na stránku Možnosti
Doplněn text a upraven formát na stránce Výrobky
Upraven a doplněn text na stránce Nádoby
Upraven a doplněn text na stránce Aparáty
Upraven a doplněn text na stránce Stroje
Upraven a doplněn text na stránce Dopravníky
Připravena stránka Elevátory
Připravena stránka Doplňkových zařízení
Stránka Autocisterny přejmenována na Mobilní cisterny
Upraven a doplněn text na stránce Mobilní cisterny
 
26.10.2004 Stránka Produkty byla přejmenována na Výrobky
Upraven a doplněn text na stránce Profil - současnost
Upraven a doplněn text na stránce Profil - historie
 
25.10.2004 Z Profilu odstraněna stránka Skladba výroby
Do Profilu přidána stránka Najdete nás (bude doplněna mapkou)
Stránka Reference byla rozdělena na jednotlivé podstránky
Vytvořena stránka referencí na výrobu nádob
Vytvořena stránka referencí na výrobu aparátů
Vytvořena stránka referencí na výrobu strojů
Vytvořena stránka referencí na výrobu dopravníků
Vytvořena stránka referencí na výrobu autocisteren
 
24.10.2004 Připravena stránka Reference
Stránka Profil byla rozdělena na stránku Historie, Současnost a Skladbu výroby
 
20.10.2004 Hlavní stránka Produktů doplněna - ještě bude změna ...??
Přidán obecný popis na stránku Aparáty
Přidán obecný popis na stránku Stroje
Přidán obecný popis na stránku Dopravníky
Přidán obecný popis na stránku Autocisterny
Změněn text v sekci současnost na stránce Profil
Opraven přehozený odkaz mezi Autocisternami a Dopravníky
 
19.10.2004 Opraveny čísla faxu na stránce Kontakty
Přidán obecný popis na stránku Nádoby
Přidán obecný popis na stránku Tlakové nádoby
Přidán obecný popis na stránku Netlakové nádoby
Přidán obecný popis na stránku Nádoby skladovací dvouplášťové
 
11.10.2004 Nyní čekám na materiály od obchodního oddělení
 
10.10.2004 Připravena hlavní stránka Dopravníky
Připravena stránka pásových dopravníků
Připravena stránka válečkových tratí
Připravena stránka řetězových dopravníků
Připravena stránka šnekových dopravníků
Připravena stránka Autocisterny
 
09.10.2004 Připravena stránka Míchaček
Připravena stránka Termizátory a ztužovače
Připravena stránka Ostatní
 
07.10.2004 Připravena hlavní stránka aparátů
Připravena stránka kolon
Připravena stránka výměníků
Připravena stránka stripperů
Připravena stránka Aparáty - Ostatní
Poopravena stránka profilu
Připravena hlavní stránka strojů
 
06.10.2004 Dodělána stránka kontaktů
Připravena hlavní stránka produktů
Připravena hlavní stránka nádob
Připravena stránka tlakových nádob
Připravena stránka netlakových nádob
Připravena stránka skladovacích dvouplášťových nádob
Připravena stránka výrobních možností společnosti
 
05.10.2004 Byla přidána i když nedodělána stránka kontaktů :-)
Opraven DIČ na CZ ....

 

Naposledy změněno: 25.04.2005