Domů Obsah

Možnosti
 

 

Profil
Výrobky
Možnosti
Reference
Kontakty


Výrobky, které dodáváme vyžadují dokonalé provedení různých výrobních činností od tváření a svařování materiálů až po jejich obrábění a provádění povrchových úprav. Těmto požadavkům odpovídá také technologické vybavení, které je popsáno v následujících bodech :

 • Svařování a pálení
 • Tváření materiálu
 • Obrábění materiálu
 • Doprava a manipulace
 • Zkoušení

1. Svařování a pálení

Představuje stěžejní výrobní operaci prováděnou v naší firmě, a proto je jí věnována rovněž největší pozornost. Pro její dokonalé provedení naše firma disponuje kvalifikovanými svářeči, kteří mají odpovídající zkoušky a oprávnění a technologickým zařízením na vysoké úrovni, jehož hlavní prvky jsou uvedeny v následujícím přehledu :

 • zařízení pro svařování kyslíko - acetylenovým plamenem
 • zařízení pro svařování ROE, MIG/MAG, WIG
 • automaty pro svařování pod tavidlem
 • zařízení pro orbitální svařování trubek
 • zařízení pro pálení kyslíko - acetylenovým plamenem, ručně i strojně (fotobuňka)
 • zařízení pro ruční pálení plazmou
 • zařízení pro strojní pálení s fotoelektrickým řízením

2. Tváření materiálu

Tento způsob zpracování materiálu má pro naši firmu téměř stejnou důležitost jako svařování. Pro zajištění této výrobní operace jsou ve výrobních halách instalovány různé tvářecí stroje, jejichž typy a možnosti jsou uvedeny následovně :

 • ohraňovací lis max. 315 t při délce 4 000 mm
 • hydraulický lis 160 t
 • excentrický lis 100 t
 • 4 - válcová zakružovačka plechů v šířce 3 050 mm při max. tloušťce 18 mm
 • 3 - válcová zakružovačka profilů, max. modul průřezu 52,5 cm3
 • ohýbačka trubek do Ø 108 mm
 • tabulkové nůžky s délkou střihu 3 150 mm při max. tloušťce 25 mm

3. Obrábění materiálu

Vzhledem k tomu, že naše firma vyrábí také stroje a zařízení, která vyžadují přesné opracování  materiálu ( jsou to např. různé velkoobjemové míchačky, výměníky se stíranou plochou ), máme pro jeho provádění vhodně vybavenou obrobnu, kde jsou k dispozici tyto stroje :

 • hrotový soustruh do Ø až 900 mm a délky až 6 000 mm
 • lícní soustruh do Ø až 4 000 mm
 • radiální vyvrtávačka s vyložením max. 2 000 mm a Ø vrtání až 80 mm
 • horizontální vrtačka stůl 1 250 x 1 250, max. hmotnost 3,5 t
 • odvalovací frézka do Ø 1 600 mm a modul 16
 • hoblovka pro hoblování plechů v délce 10 000 mm
 • menší soustruhy, vrtačky, frézky pro běžné obrábění

4. Doprava a manipulace

Výrobky, které naše firma dodává, ve většině případů vyžadují rovněž dostatečně dimenzovaná zařízení pro manipulaci a dopravu. Proto máme v našich výrobních halách umístěny mostové jeřáby s únosností až 20 t, portálové a sloupové jeřáby s únosností do 3 t, autojeřáb 28 t a disponujeme celou řadou zdvihacích mechanismů. 

5. Zkoušení

Námi vyráběné výrobky mají také velké nároky na kontrolu a provádění různých zkoušek. Běžně provádíme tyto typy zkoušek :

 • RTG
 • tlaková zkouška
 • kapilární zkouška
 • těsnostní zkouška héliem

Běžně používané materiály

 • Nerezavějící ocel třídy 17 (dle ČSN) a jejich ekvivalenty dle zahraničních norem.

 • Konstrukční ocel třídy 11 a 12 (dle ČSN) a jejich ekvivalenty dle zahraničních norem.


 

Naposledy změněno: 25.04.2005